Advokátní kancelář JUDr. František Siegel a spolupracující advokátka JUDr. Kateřina Petriláková

Tel.: +420 353 236 922
Fax: +420 353 222 558

siegel@spadvokati.cz
petrilakova@spadvokati.cz
sekretariat@spadvokati.cz

Profesionální
právní servis

Profil kanceláře

Advokátní kancelář poskytuje generální právní služby v podobě právního poradenství, sepisu a revize smluv, zastupování klientů v řízení před soudy, a to jak v civilním, tak v trestním řízení, zastupování klientů ve správním řízení a podobně. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně s přihlédnutím k jeho konkrétnímu případu a k jeho možnostem tak, aby poskytnutí právní služby pro něj bylo co možná nejefektivnější a aby se k nám rád vracel s důvěrou. Právní služby jsou poskytovány v souladu se zákonem o advokacii a advokátní etikou, kdy veškeré informace získané od klienta podléhají povinnosti mlčenlivosti ve vztahu ke třetím osobám. Právní služby poskytujeme jak obchodním společnostem, tak i fyzickým osobám.

Právní služby

především v oblasti občanského práva:

 • sepis a revize smluv
 • nájem, prodej a darování nemovitostí
 • vymáhání pohledávek

v oblasti rodinného práva:

 • rozvody manželství
 • úprava péče k nezletilým dětem
 • úprava styku rodičů s nezletilými dětmi
 • vypořádání společného jmění manželů
 • řešení otázek výživného

v oblasti práva obchodních korporací:

 • zakládání obchodních společností a jejich změny
 • závazkové právo (smlouvy)
 • právo směnečné a šekové (směnky)
 • vymáhání pohledávek

v oblasti práva trestního:

 • zastupování klientů v trestním řízení

Odměna za poskytnuté právní služby je vždy sjednána v souladu s vyhl.č. 177/1996 Sb. v platném znění ( advokátní tarif ). S každým klientem je sjednána odměna individuálně s přihlédnutím k okolnostem a obtížnosti daného případu. Odměna může být smluvena jako hodinová, paušální či úkonová.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Advokáti

JUDr. František Siegel

JUDr. František Siegel

Vzdělání

 • Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, absolvována v r. 1999
 • Advokátem od leden roku 2004, č. osv. ČAK 10160
 • Doktorantské studium Západočeské univerzity, fakulty právnické, v r. 2002

Praxe

 • od r. 1999 do r. 2003 advokátním koncipientem v AK JUDr. Milana Zemana v Karlových Varech
 • od r. 2004 do srpna 2006 vykonával činnost advokáta samostatně
 • od srpna 2006 zakládajícím členem sdružení AK SIEGEL & ONCIRKOVÁ
 • od 2015 působí jako samostatný advokát

Jazykové znalosti

 • anglický jazyk ( British Council – FCE, CAE )
 • německý jazyk
JUDr. Kateřina Petriláková

JUDr. Kateřina Petriláková

Vzdělání

 • Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, absolvována v r. 2009
 • Doktorantské studium Karlova univerzita v Praze v r. 2011
 • Advokátem od června roku 2013, č. osv. ČAK 14995

Praxe

 • od r. 2009 advokátním koncipientem v AK SIEGEL & ONCIRKOVÁ v Karlových Varech
 • od června 2013 trvale spolupracující advokát s AK SIEGEL & ONCIRKOVÁ
 • od 2015 trvale spolupracující advokátka k advokátovi JUDr. Fratišku Siegelovi

JUDr. David Petrilák

Vzdělání

 • Západočeská Univerzita v Plzni, Právnická fakulta v r. 2009
 • Doktorantské studium Západočeská Univerzita v Plzni, Právnická fakulta.
 • Advokátem od června r. 2013, č.osv. ČAK 14996

Praxe

 • advokátním koncipientem v ak JUDr. Michaely Kubsové, následně v ak Mgr. Pavla Grünera.
 • Zakládajícím členem společnosti GRUNER PETRILAK advokátní kancelář, s.r.o.
 • Od r. 2016 samostatný advokát.

Kontaktujte nás

JUDr. František Siegel email: siegel@spadvokati.cz
DS: sebdemh

JUDr. Petriláková email: petrilakova@spadvokati.cz
DS: hqwvcpg

JUDr. David Petrilák email: petrilak@akpetrilak.cz
DS: g64u82v

sekretariat@spadvokati.cz

Tel.: +420 353 236 922
Fax: +420 353 222 558

ico
Špatně zadané jméno.
ico
Špatně zadané telefonní číslo.
ico
Špatně zadané příjmení.
ico
Špatně zadaný email.